Föreläsningar

Tina Shepherd erbjuder föreläsningar med olika teman, en röd tråd i alla är att öka hälsan och välbefinnandet. Föreläsningarna riktar sig till företag eller grupper som av olika slag som önskar utvecklas i hälsans steg.

Mer insikt ger bättre sammanhållning i arbetslaget och på sikt en bättre balanserad arbetsgrupp.  Medarbetare som mår bra på insidan presterar bättre.

Tidsåtgång

Total tidsåtgång för respektive föredrag är 60 minuter, där 40 minuter är föreläsning. Därefter finns det tid för frågor.

Olika teman på föredragen

Hälsans helhet

Hälsa är ett stort område. Vilka delar påverkas oss och hur kan vi förbättra och hitta balans på alla plan. Vad är det som påverkar vår hälsa, från vilka områden kan vi själva arbeta för att nå optimalt välmående, vi pratar utifrån den kinesiologiska triangeln fysisk påverkan, emotionell samt näringsmässigt det vill säga kosten.

Du är ledare för ditt liv

Vart börjar man, jo naturligtvis måste ledarskapet börja hos just dig själv. Hur tar man kommandot över sitt liv? Ni får verktyg att reflektera och sätta upp mål för att starta på nytt. Fokus på självkänsla - ditt egenvärde, kliv ur ’offerkoftan’ och ta klivet fram som ledare för ditt liv.

Hjärnstark - Vikten av att röra på sig

Vikten av träning, rörlighet. Hur mycket behöver vi röra på oss egentligen? Varför springer vi på gym och jagar den fysiska aktiviteten och hur påverkar den oss. Vad är det som sker i kroppen när vi är aktiva och vilka knep finns för att minska stillasittande på jobbet. Kort om vårat ursprung samt att öka förståelsen av hälsa kopplat till aktivitet.

Vad är AuraTransformation™

Information om AuraTransformation™, hur går det till och vad kan det hjälpa mig med.

Massagens effekter

Vad händer i kroppen när man får massage och vilka fördelar får man ut av behandlingen.

Kontakta mig vid frågor och för att boka tid

Tina Shepherd - Tinas Massage & Muskelbehandlingar

Östra Strandvägen 16
920 64 Tärnaby, Sverige

Telefon: +46 (0)705-39 95 60

E-post: info@tinasmassage.se