Mer om kinesiologi

Ordet "Kinesiologi" kommer från grekiskan och betyder "rörelse-lära". Kinesiologi är i grunden läran om människokroppen och dess fysiska rörelser.
Kinesiologi har alltså ingen koppling till Kina, men vi använder oss dock en hel del av kinesisk akupunkturlära.
Den moderna tillämpade kinesiologin ("applied kinesiology" AK) började utvecklades av George Goodheart, Doctor of Chiropractic, tillsammans med en grupp amerikanska kiropraktorer under slutet av 1960-talet.  

En kinesiolog kan behandla kroppens nervsystem och akupunktursystem på både ett fysiskt och mentalt plan. Många problem har även en psykisk/mental koppling (antingen som grundorsak eller som en bieffekt).

Här är några exempel på problem som blivit bättre med kinesiologi: 
- Ont i; huvud, nacke, axlar, armar, händer, höfter, knän, fötter. 
- Matsmältningsbesvär, allergier eller överkänslighet mot; födoämnen, elektromagnetiska fält, tungmetaller, pollen, kemikalier eller olika djur. 
- Funktionella störningar/besvär i alla de inre organen eller i hela hormonsystemet (vilket kan ge hundratals s.k. sjukdomar eller andra diffusa besvär) 
- Sömnproblem, fobier, beroenden/missbruk, depressioner. 
- Läs- och skrivsvårigheter (dyslexi), inlärningsbesvär. 
- Prestationshöjning för idrottare inom alla typer av sporter. 
Många personer kommer till en kinesiolog för att få en förebyggande frisk- och hälsovård. Andra kommer till kinesiologen efter att ha gått runt i den traditionella "vårdapparaten" och inte upplevt sig fått tillräcklig hjälp. 

Vad är kinesiologi?

En fantastisk metod som kommunicerar med kroppen och finner ut exakt vad du har behov för och i vilken ordning.

Kroppen har svaren. Man kan enkelt beskriva det som att med Kinesiologi och muskeltester så gör vi en arkeologisk utgrävning i bemärkelsen, det som stör dig mest som du är stark nog att hantera rensar vi ut först. Vi arbetar även med att stärka dig och balansera hormoner och signaltrafik. Både fysisk och mentala behandlingar och även näringsmässigt.

En kinesiolog arbetar hela tiden i ett nära samarbete med klientens/patientens muskler och kroppens informationsutbyte av signaler. Olika typer av beröring och tryck på olika ställen på huden utlöser nervimpulser i de inåtgående nervbanorna, vilket omedelbart kan registreras och tolkas av kinesiologen med hjälp av den manuella muskeltestningen.

All kommunikation i kroppen sker via nervsystemet

Nervsystemet kan delas upp i två delar

  • det centrala nervsystemet
  • det autonoma nervsystemet.

Det centrala nervsystemet är den del som styrs av viljan och som gör att vi till exempel kan böja på en arm när vi bestämmer oss för att göra det. Det autonoma nervsystemet sköter sådana saker som inte är viljestyrda, till exempel att hjärtat slår, att tarmarna rör sig och att vårt matsmältningssystem fungerar. Det är också det autonoma systemet som registrerar våra känslor.

Nervsystemets funktion är att ta emot information från våra sinnesorgan. När informationen bearbetats och tolkats av hjärnan, skickas signaler ut via nervbanorna som styr muskulatur och körtlar.

Nervsystemet kan bara uttrycka sig och svara på två olika sätt:

  • genom att dra samman muskler
  • genom att utsöndra sekret från olika körtlar

Inom kinesiologisk medicin använder man sig av så kallad manuell muskeltestning som undersökningsmetod för att registrera den elektriska aktiviteten i nervsystemet. Genom sin behandling kan kinesiologen påverka nervsystemets information från det skadade eller smärtsamma stället på kroppen, den information som nervbanorna skickar till hjärnan.

Resultatet blir en ny och förändrad information från hjärnan och ut till muskler och körtlar. På detta sätt är det möjligt att skapa en sundare informationsväg till och från muskler och körtlar, vilket så småningom leder till att patienten upplever minskade besvär och förbättrad hälsa.

Kinesiologi och manuell muskeltestning är en del av komplementärmedicinen och naturläkekonsten. Kinesiologi är modern västerländsk fysiologi, anatomi och rörelselära som på ett unikt sätt kombineras med urgamla kinesiska akupunkturlagar och österländsk kunskap om människans inre och yttre energisystem. Kinesiologi är en metod att kommunicera med en annan persons nervsystem genom att testa spänningen i musklerna. Kinesiologen använder sig av s.k. manuell muskeltestning för att finna obalanser, spänningar och blockeringar i kroppen. Terapeuten gör därefter olika behandlingar och balanseringar av nerv- och energisystemet för att slutligen nå en balans.

Källa: ©Svenska Kinesiologiskolan

Så här går en behandling till

Klientens behov, eventuella tillstånd och problem kartläggs. Efter en dialog med klienten använder terapeuten olika diagnostiseringsredskap, bland annat en rad muskeltester. På så sätt kan hon hitta vad i kroppen som behöver balanseras, rensas ut eller stärkas.

Det kan jämföras med en arkeologisk utgrävning, där kinesiologen arbetar sig in i kroppen lager efter lager. Det som stör kroppen mest som klienten är stark nog att hantera behandlas först. Kroppen visar vägen och behandlingen är skonsam, effektiv och välgörande.

Det är nervsystemet som signalerar vad det är som är aktuellt att stärka upp eller rensa ut. Redan under första möten bestäms hur klientens behandling ska gå till. Terapeuten har metoder för att stödja och stärka kroppen så att den kan rensa ut gifter, balansera hormoner och signaltrafiken i kroppen. Det sker bland annat med hjälp av näringstillskott som är anpassade exakt i dos och sort för att passa varje klient. Så säkerställs att hela kroppen mår bra av behandlingen. Klienten får också tydliga och enkla kostråd och livsstils rekommendationer som en del av behandlingen.

Kontakta mig vid frågor och för att boka tid

Tina Shepherd - Tinas Massage & Muskelbehandlingar

Östra Strandvägen 16, 920 64 Tärnaby, Sverige

Telefon: +46 (0)705-39 95 60

E-post:  info@tinasmassage.se