Cellsalter

Cellsalter – Biokemiska vävnadssalter

Vad är cellsalter

Kroppens celler består av 12 byggstenar och dessa kallas cellsalter alternativt mineralsalter då de innehåller mineraler. De hjälper till att balansera upp kroppen på olika sätt. Beroende av olika påfrestningar kan kroppen hamna i obalans och man behöver fylla på någon eller några av cellsalterna. Alla dessa 12 mineraler finns naturligt i kroppen, en fullt frisk och välbalanserad kropp sköter allt detta på egen hand.

Varför hamnar vi i obalans

Idag är det en tuff utmaning att hålla sig i balans, den största påfyllnaden sker genom matintaget och de råvaror vi idag äter har tappat mycket näring innan de hamnar på tallriken. Under senaste århundradet har den moderna kosten kraftigt försämrats då konstgödsel, bekämpningsmedel, tillsatser osv ökar. Besprutade grödor och utarmade jordar gör att vi behöver mer och mer hitta vägar att tillföra både vitaminer och mineraler som vi naturligt fick i oss tidigare.  Anledningarna att hamna i obalans är många, som jag just nämnt är kosten en stor bov men även den stress vi möts av i olika former både via strålning från mobil/dator samt stress i det vardagliga livet. Hamnar man i obalans kan det visa sig både mentalt och fysiskt. Man kan känna sig låg och nedstämd, orkeslös och fysiskt kan man känna sig svag, kanske lätt får kramp.

Man kan via bland annat symptom rikta intaget av cellsalter mot de åkommor som klienten upplever och på så vis fylla på de depåer som behövs. Cellsalter verkar på cellnivå och ersätter då inte mineraltillskott eller näring från maten. Man kan heller inte äta ’fel’ cellsalt då kroppen endast tar upp de cellsalter som behövs.

1. Kalciumfluorid

Bygger upp och underhåller vävnadernas elasticitet. Bygger upp tandemalj och Periosteum, den bindväv som täcker skelettet.

Synliga tecken på kalciumfluoridbrist:

 • Vertikala eller något sneda linjer som syns tydligare när ögonen pressas ihop. Linjerna är synliga vid innervinkeln av ögat
 • Huden tenderar att flagna i små partiklar
 • Sprickor, valkar och hård hud på händer, fötter och armbågar samt sprickor mellan tår
 • Slapp hud, stretchmärken, oelastisk hud
 • Hål i tänder, isande tänder
 • Åderbråck
 • Oregelbunden tarmfunktion

Om en kalciumbrist uppstår i en viktig del av kroppen omfördelas cellsalter för att täcka behovet vilket kan leda till brister i övriga delar av kroppen.

 • Skador på tandemaljen
 • Slapp och oelastiskt hud
 • Hård hud och valkar
 • Matsmältningsproblem då den processade maten blir kvar längre i tarmsystemet. Detta leder till förstoppning och andra problem i tarmen, vilket i slutändan bidrar till försurning i hela kroppen
 • Förkalkning av artärer, vilket leder till förhöjt blodtryck och åderbråck

2. Kalciumfosfat

Bygger upp och underhåller vår kropps celler genom att bryta ner protein till aminosyror som är byggstenarna till all cellbildning. Är nödvändig för tillväxt och uppbyggnad av tand och benvävnad

Tecken på brist av kalciumfosfat:

 • Genomskinlig, vaxartad hud i ansikte och öron
 • Mjuka, sköra vita tänder
 • Rädsla och oro
 • Blyg och tillbakadragen, introvert
 • Stickningar, domningar, växtvärk
 • Hjärtklappning
 • Kittlande hosta utan slem.
 • Gråt och upprörda känslor
 • Lättskrämd
 • Blodsjukdomar där cellbildning är påverkad
 • Fördröjd läkning efter frakturer.
 • Osteoporos

Hos vuxna, har det observerats att kvinnor i allmänhet lider av större brist på kalciumfosfat än män. Denna orsak kan spåras till den otroliga förmågan hos våra kroppar att ta cellsalter från ett område när de behövs någon annanstans.

Under graviditeten är kalciumfosfat viktigt för fostret och detta behov måste antingen uppfyllas av en tillräcklig kost eller moderns egna förråd. Detta resulterar ofta i tandproblem för många gravida kvinnor.

Kalciumfosfat hjälper matsmältning och näringsupptag. Vanliga användningsområden är för blodcirkulationsstörningar, ryggont och vid konvalescens på grund av dess återställande kraft som påskyndar återhämtningen.

3. Kalciumsulfat

Kalciumsulfat har en läkande och renande effekt på hela systemet. Brist på kalciumsulfat försenar utrensningen av ruttnande organiska ämnen.

Tecken på brist av kalciumsulfat:

 • Vuxenakne, svåra fall av akne i tonåren
 • Bölder och sår
 • Långvarig varbildning
 • Kan sätta stopp för hotande förkylningar och halsont

4. Järnfosfat

Järnfosfat gör att blodet kan ta upp syret vi andas in. Fritt cirkulerande, syrerikt blod är väsentligt för hälsa och liv.

Tecken på brist av järnfosfat:

 • Mörka ringar under ögonen
 • Hela ytterörat rött
 • Ansiktet blir rött
 • Influensa, förkylningar
 • Andnöd, särskilt efter ansträngande motion
 • Bakterie och virusinfektioner
 • Hög kroppstemperatur, upp till 38.5 C
 • Trötthet på grund av brist på syre
 • Kärlsmärtor som huvudvärk bakom ögonen på grund av syrebrist
 • Menstruation – blodklumpar, fördröjda perioder, mörkt blodflöde
 • Svagt immunsystem

Det enklaste sättet att upptäcka syrebrist är mörka ringar under ögonen. Detta kan bero på hög belastning kroppen i form av fysisk stress som till exempel löpning eller annan ansträngande motion. Symptomet kan uppstå vid en längre tids koncentration då hjärnan blivit överansträngd. Ytterligare en orsak till de mörka ringarna kan vara en bakterie eller ett virus.

Järnfosfat kallas ofta antiinflammatoriskt. Om det tas med täta intervall kan det häva halsont, influensa och förkylningar och kanske förhindra behovet av penicillin. Om kroppen har tillräckliga mängder av detta cellsalt kan kroppen försvara sig själv även i svåra fall. En temperaturutveckling upp till 38,5 C visar att kroppen försvarar sig. På grund av bristen på syre i kroppen börjar blodet cirkulera i snabbare takt med resultatet att friktionen i det vaskulära systemet ökar. Denna friktion i kombination med enzymatisk reaktion förorsakar uppbyggnad av värme, ett tillstånd som lätt kan återställas till det normala med hjälp av järnfosfat.

Huvudvärk som ofta är koncentrerad bakom ögonen orsakas undantagslöst av en brist på syre i kärlområdet. Detta kan lätt korrigeras genom att ta Järnfosfat. Kvinnor som lider av svart koagulering i sin menstruation eller mycket mörkröd eller svart blodflöde har i allmänhet behov av Järnfosfat. Om en person som lider av denna syrebrist går ut och springer hundra meter skulle hon snart kippa efter luft och ansiktet skulle bli rött. Järnfosfat har enorma fördelar för idrottare. Prestationen kommer definitivt att öka om cellsaltet tas före någon form av idrott. Ytterligare intag med spridda intervall ökar den fysiska förmågan och uthållighetsnivån ännu mer. Speciellt bra i uthållighetssporter när det blir nödvändig för att förhindra smärta i muskler eller en total kollaps av systemet i slutet.

5. Kaliumklorid

Kaliumklorid renar och avgiftar blodet. Det underhåller blodkvaliteten och behandlar inflammatoriska sjukdomar.

Tecken på brist av kaliumklorid:

 • Blå-vitaktig på området under ögonen i en halvmåne
 • Hela ansiktet vitt, som om personen känner sig väldigt illamående
 • Illamående (inklusive morgonillamående under graviditet)
 • Alla typer av avsöndringar från kroppen är vitaktig
 • Vårtor, ’hudflikar’
 • Allergier
 • Slembildning i lungor
 • Snarkning (onormal slemtillväxt i näshålan)
 • Bihåleinflammation, hösnuva
 • Kaliumklorid motverkar gifter i kroppen.

Vid höga halter av toxiner med symptom på illamående hjälper ett snabbt intag av Kaliumklorid. Andra symptom på höga toxinhalter kan vara näsdropp, bihåleinflammation och polyper. Allergier, inklusive hösnuva kan hävas med tillräckliga mängder av kaliumklorid. Det krävs dock ofta en kombination av olika cellsalter, särskilt i det akuta skedet. Allergi och hösnuva utlöses av en extern faktor och det är ofta en kombination av flera faktorer och gifter.

6. Kaliumfosfat (kali.phos)

Kaliumfosfat är ett näringsämne för nerver och hjärna. Det hjälper mot stress och oro och har en uppiggande verkan. Det är starkt antiseptiskt.

Tecken på brist av kaliumfosfat:

 • Grått ansikte, också grå runt mun
 • Minnesförlust
 • Brist på koncentration
 • Hyperaktivitet hos barn/vuxna
 • Sömnproblem
 • Oförmåga att förstå
 • Höga temperaturer
 • Dålig andedräkt
 • Mental och fysisk utmattning
 • Funktionell hjärnsjukdomar (t ex senilitet)
 • Nervös astma, andning
 • EMS-påverkan

Kaliumfosfat rekommenderas för de som utsätts för ständig stress och har behov att vara mentalt alert. Minnet förbättras, koncentrationen och inlärningsförmågan ökar. Vuxna med brist märker ofta av en mental blockering eller overload, speciellt på eftermiddagen. Kvällen kan dock vara okontrollerat aktiv och ofta med sömnsvårigheter som följd. Gravida kvinnor kan lida brist på kalciumfosfat på grund av höga stressnivåer och otillräcklig avkoppling under graviditeten. Detta medför att barnet föds med samma brist som kan ta sig uttryck i hyperaktivitet. Koncentrationssvårigheterna förstärks av intaget av mycket raffinerade livsmedel, bland annat läskedrycker som innehåller tartrazin (E102).

Silica, cellsalt 12, är effektivt för att filtrera bort oönskade stimuli, bakgrundsbrus, i omgivningen för bättre koncentration. Kaliumfosfat har den starkaste antiseptiska förmågan av alla cellsalter. All obehaglig lukt som avges från någon del av kroppen, ex dålig andedräkt, kan korrigeras med cellsaltet. Kaliumfosfat förhindrar och stoppar vävnadsdestruktion och skyddar hjärnan från överhettning vid höga temperaturer oavsett orsak. Kaliumfosfat och Natrium Muriaticum krävs för att producera lecitin i hjärnan för att överföra impulser mellan hjärnceller.

7. Kaliumsulfat (kali.sulph)

Kompletterar järnfosfat som transportör av syre- och andningsprocessen. Förstärker njurarnas funktion och håller håret friskt.

Tecken på brist av kaliumsulfat:

 • Bruna fläckar som åldersfläckar eller leverfläckar
 • Brun-gul ansiktsfärg
 • Utslag på huden och huvudsvålen
 • Mjäll och klåda.
 • Frusenhet
 • Ilande smärta
 • Svamp
 • Känsla av instängdhet och längtan efter frisk luft

Back-up för kaliumklorid och järnfosfat. Vid långa sjukdomsperioder blir det ofta brist på kaliumsulfat. Åldersfläckar som funnits länge kräver längre kontinuerligt intag av kaliumsulfat, järnfosfat och kaliumklorid för att återställa nivåerna. Kaliumsulfat hjälper den inre andningen och gör nytta vid behandling av tarmbesvär och vid inflammationer.

8. Magnesiumfosfat (mag.phos)

Magnesiumfosfat förser nerverna med näring. Det är kramplösande och hjälper mot allmänna smärttillstånd.

Tecken på brist av magnesiumfosfat:

 • Något rosa till mörkröd vid område nära näsan
 • Värmevallningar
 • Uppsvälldhet
 • Nervös spänning
 • Hungersmärtor
 • Muskelkramper
 • Spasmer, hicka
 • Menssmärta
 • Restless legs

De första gånger man tar magnesiumfosfat kan det ge upphov till svavelluktande gaser, ta därför gärna magnesiumfosfat på kvällen. Känslan av uppsvälldhet kommer definitivt att släppa. Magnesiumfosfat i små mängder före måltider tar bort hungersmärtor och minskar hungern på ett naturligt sätt. Känslan av att bli proppmätt minskas också om man tar cellsaltet efter måltiden. Rekommenderas för de som röker eller dricker kaffe eftersom detta utarmar cellsaltet. Vid idrottsutövning kan förlamande smärta i muskler och kramper undvikas om man tar magnesiumfosfat före och efter aktiviteten.

9. Natriumklorid (nat.mur)

Behövs för att bibehålla vattenbalansen i kroppen. 2/3 av kroppen är vatten så det är en viktig funktion, utan det skulle celldelning och tillväxt inte fungera.

Tecken på brist av natriumklorid:

 • Påsar under ögonen
 • Silverfärgat streck under ögonfransar
 • Puffiga kinder
 • Markerat veck mellan näsa och mun
 • Klåda, kliande ögon
 • Rinnande ögon eller näsa
 • Svullnad i någon del av kroppen
 • Artrit, gikt
 • Benägenhet för myggbett
 • Brist på energi
 • Överdriven törst
 • Sug efter salt mat
 • Nedstämdhet

Natriumklorid är konventionellt matlagningssalt i mikromolekylstruktur. Men om vanligt koksalt tas istället skulle det få motsatt effekt. Natriumklorid används för att balansera en onormal förskjutning av vatten i kroppen. Detta tillstånd visar sig med att kroppen är svullen på vissa ställen samtidigt som man kan uppleva torr och kliande hud på andra ställen. Vid intag av koksalt produceras en törstsensation på grund av den höga saltkoncentrationen inom matsmältningskanalen. Morgonen efter uppkommer ofta svullna ögon eller svullna knogar på grund av det höga salt- och vätskeintaget. Vad kroppen verkligen behöver är natriumklorid. Tyvärr skapas ytterligare törst och sug efter salt ofta i en ständigt stigande skala.

Kroppen kan uttrycka vattenförskjutning på olika sätt. Från törst och sug efter salt till kliande ögon och hud. Torrhet och svullnad i leder eller ben. Trötthet och tröghet eller en deprimerad känsla.

Natriumklorid är mycket bra när du vistas i luftkonditionerade platser. Detta kommer att lindra den torra känslan. Särskilt märkbart på internationella flygningar med brinnande ögon, törst och svullna ben. Om 4-6 tabletter Natriumklorid tas före flygningen och varje timme under tiden för resan kan det undvikas. Vid klåda på huden av myggbett kan sex (6) piller ge snabb lindring.

10. Natriumfosfat (nat.phos)

Natriumfosfat neutraliserar syra i kroppen.

Tecken på brist av natriumfosfat:

 • Fet hud, speciellt t-zonen i ansiktet
 • Stora porer, finnar, pormaskar
 • Hängande kinder
 • Extremt täta porer, porer inte syns alls.
 • Illaluktande fötter, illaluktande svett
 • Halsbränna
 • Sug efter sötsaker och choklad
 • Brännande känsla på huden
 • Förstoppning
 • Gul avsöndring från någon del av kroppen
 • Reumatiska problem
 • Matsmältning, smärtor efter måltid

Natriumfosfat behövs för att neutralisera överskott av syra i kroppen. Om det finns brist på natriumfosfat i kroppen kan inte fettsyror brytas ner, med resultatet att huden själv hjälper till med elimineringen genom porerna. vilket resulterar i stora tilltäppta porer och pormaskar. Halsbränna lättar vid intag av sex (6) tabletter. Alla andra tecken på ansiktet och på kroppen korrigeras med ett dagligt intag under en längre tidsperiod som sträcker sig från några dagar till veckor.

Kroppens nedbrytningsmekanism är till stor del överansträngd på grund av vårt intag av raffinerad mat. Rökning och stor kaffekonsumtion bryter ner natriumfosfat betydligt.

Natriumfosfat korrigerar och skyddar kärlsystemet från ansamling av avlagringar, vilket hjälper till i förebyggande av vaskulära sjukdomar och hjärtattacker. Tecknen på hängande kinder är ett tecken på kombinerad brist på natriumklorid och natriumfosfat. När dessa två tas samtidigt över en period av tre månader och längre kommer det att resultera i motsvarande av ett mindre ansiktslyft. Käkbenen blir riktigt synliga och markerade i dess kontur.

Ett hälsosamt sätt att äta och minskningen av gifter som cigaretter, alkohol och koffein kommer resultera i snabbare korrektion. Natriumfosfat minskar behovet av sötsaker. Ett balanserat intag av vävnadsalter krävs för viktminskning och natriumfosfat är definitivt en av de mest nödvändiga cellsalter för detta. Man kan inte räkna med att återfå en slank figur inom två veckor. Kroppen behöver rätta till funktionen av absorption, släppa överflödigt vatten och börja eliminera toxiner – vilket tar lite tid. I något fall har så mycket som tio kilo försvunnit inom två veckor. Detta är dock inte alltid fallet. Normalt krävs cellsaltsintag över ett år för att erhålla bestående viktminskning. En fysiologisk korrigering av ämnesomsättningen tar tid.

11. Natriumsulfat (nat. sulph)

Natriumsulfat är vattenreglerande och leverrenande.

Tecken på brist av natriumsulfat:

 • Röd på yttre kanten av örat
 • Blåaktig röd näsa
 • Hårig tjock tunga
 • Astma
 • Leverproblem

Natriumsulfat återställer vattenansamling i kroppen. Det för bort giftiga vätskor och är bra vid reumatiska sjukdomar samt ser till att gallan hålls frisk och ger därmed en frisk matsmältningsfunktion. Behandlar influensa, urinvägsinfektioner, prostata, malaria. Ett tecken på brist är när den yttre kanten av örat blir röd. Normalt kommer och går det beroende på belastningen på levern. Leverproblem kan orsakas av många faktorer. till exempel alkohol, överdrivet intag av fet mat, långvarig medicinering och infektioner.

Natriumsulfat är mycket effektivt för att lindra astma och astmaattacker. En ansamling av vatten i lungorna minskar syreutbytet. Mestadels utlöses astma av en substans som ökar lungvätska. Det åtgärdas med natriumsulfat. Samtidigt är det nödvändigt att motverka krampen i luftvägarna med magnesiumfosfat och att syresätta kroppen så snabbt som möjligt. Vid akut behandling av en astmaattack, ta sex (6) tabletter av nedan cellsalt med korta mellanrum.

 • Magnesiumfosfat - för att släppa kramp
 • Järnfosfat – för att syresätta
 • Natriumsulfat – för att släppa överflödigt vatten från lungorna

12. Kiseldioxid (Silica)

Tecken på brist av kiseldioxid:

 • Rynkor
 • Glänsande nästipp
 • Tråkig fluffigt hår
 • Hudproblem
 • Skallighet
 • Djupt insjunkna ögon
 • Stress
 • Irritation
 • Aggressivitet
 • Nedstämdhet
 • Obenägenhet att komma ur sängen
 • Ljud- och ljuskänslig
 • Ryckningar i ögonen eller andra ansiktsmuskler
 • Huvudvärk som ligger klämliknande runt huvudet
 • Septiska betingelser (för att underlätta varbildning)
 • Svettningar

Kiseldioxid är en viktig beståndsdel i hud, hår, naglar och ytorna på benstommen. Det är också ett anti-stress-cellsalt. Kiseldioxid är en av de viktigaste vävnadssalter i våra kroppar och definitivt ett av de mest nödvändiga för det finns knappast någon person som inte lider av stress.

Kiseldioxid har en speciell funktion i den meningen att det fungerar som ett filter inom vår kropp men det är också ett cellsalt som kan omvandlas lätt i annat cellsalt. Detta förklarar den brist som vi alla upplever yttrar sig som en av de första åldringstecken rynkor. Symptom som aggressivitet, irritation, känslighet för ljud och ljus, matt fluffigt hår och skallighet är ofta vanligt.

Kiseldioxid som andra cellsalter har en relativt kort livslängd på grund av den enorma påverkan av elektromagnetiska fält vi utsätts för. En av de mest attraktiva egenskaper är dess effekt på rynkor som blir mindre och mindre synliga som stöd inifrån kroppen.

Ungas hårväxt visas och med ett längre intag hela tillväxten är återupprättas. Håret blir glansigt och hanterbart även efter tuffa behandlingar till exempel permanent eller färgning. Den rätta balansen av kiseldioxid i kroppen ger en mycket mer fridfull syn på livet.

Källa: Homeopathy Medicine Practitioner Tim Goyetche Handbok om Biokemisk vävnadssalter, doktor W.H Schussler

Kontakta mig

Tina Shepherd - Tinas Massage & Muskelbehandlingar

Östra Strandvägen 16, 920 64 Tärnaby, Sverige

Telefon: +46 (0)705-39 95 60

E-post: info@tinasmassage.se